top of page
บ้านเคียงสะหวัน มุกดาหาร ที่พักริมแม่น้ำโขง

ห้องพัก

บ้านเคียงสะหวัน มุกดาหาร

ห้อง 1 แสงเทียน (A-D)

ตั้งอยู่ด้านหน้าสุดวิวริมโขง 180 องศา

เป็นบ้านหลังเขนาด 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 1 บาร์ พร้อมระเบียงชมโขง

เตียงเดี่ยว 6ฟุต 3 ห้อง / เตียงคู่ 3.5ฟุต 1 ห้อง

สำหรับพักผู้ใหญ่  8 ท่าน ( 2 x 4 ห้อง = 8คน )

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก:

 • พร้อมอาหารเช้า

 • WIFI

 • SMART TV

 • เครื่องปรับอากาศ

 • ตู้เย็น

 • เครื่องทำน้ำอุ่น

 • อุปกรณ์อาบน้ำ

 • อุปกรณ์ครัว

 • ไมโครเวฟ

 • หม้ออุ่นอาหาร

 • แก้วน้ำ แก้วไวน์ กระติกน้ำแข็ง จาน ชาม ถ้วย ช้อน ชา กาแฟ

 • กาต้มน้ำ

140 ตรม.

ห้อง 2 แสงเดือน

สนามหญาด้านหน้า วิวแม่น้ำโขง  180 องศา

ขนาด 1 ห้องนอน 1ห้องน้ำ พร้อมระเบียง

เตี่ยงเดี่ยวขนาด 6 ฟุต

สำหรับพักผู้ใหญ่  2 ท่าน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก:

 • พร้อมอาหารเช้า

 • WIFI

 • SMART TV

 • เครื่องปรับอากาศ

 • ตู้เย็น

 • เครื่องทำน้ำอุ่น

 • อุปกรณ์อาบน้ำ

 • ชา กาแฟ

 • กาต้มน้ำ

20 ตรม.

ห้อง 3 คำหวาน

สนามหญ้าด้านหน้า วิวแม่น้ำโขง 180 องศา

ขนาด 1 ห้องนอน 1ห้องน้ำ พร้อมระเบียง

เตี่ยงเดี่ยวขนาด 6 ฟุต

สำหรับพักผู้ใหญ่  2 ท่าน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก:

 • พร้อมอาหารเช้า

 • WIFI

 • SMART TV

 • เครื่องปรับอากาศ

 • ตู้เย็น

 • เครื่องทำน้ำอุ่น

 • อุปกรณ์อาบน้ำ

 • ชา กาแฟ

 • กาต้มน้ำ

20 ตรม.

ห้อง 4 ลมหนาว

สนามหญ้าด้านหน้า วิวแม่น้ำโขง 180 องศา

ขนาด 1 ห้องนอน 1ห้องน้ำ พร้อมระเบียง

เตียงคู่ (ขนาด 3.5 ฟุต 2 เตียง)

สำหรับพักผู้ใหญ่  2 ท่าน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก:

 • พร้อมอาหารเช้า

 • WIFI

 • SMART TV

 • เครื่องปรับอากาศ

 • ตู้เย็น

 • เครื่องทำน้ำอุ่น

 • อุปกรณ์อาบน้ำ

 • ชา กาแฟ

 • กาต้มน้ำ

20 ตรม.

ห้อง 5 ยูงทอง

สนามหญ้าด้านหน้า วิวแม่น้ำโขง 180 องศา

ขนาด 1 ห้องนอน 1ห้องน้ำ พร้อมระเบียง

เตียงคู่ (ขนาด 3.5 ฟุต 2 เตียง)

สำหรับพักผู้ใหญ่  2 ท่าน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก:

 • พร้อมอาหารเช้า

 • WIFI

 • SMART TV

 • เครื่องปรับอากาศ

 • ตู้เย็น

 • เครื่องทำน้ำอุ่น

 • อุปกรณ์อาบน้ำ

 • ชา กาแฟ

 • กาต้มน้ำ

20 ตรม.

ห้อง 6 ยามเย็น

สนามหญ้าด้านหน้า วิวแม่น้ำโขง 180 องศา

ขนาด 1 ห้องนอน 1ห้องน้ำ พร้อมระเบียง

เตียงคู่ (ขนาด 3.5 ฟุต 2 เตียง)

สำหรับพักผู้ใหญ่  2 ท่าน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก:

 • พร้อมอาหารเช้า

 • WIFI

 • SMART TV

 • เครื่องปรับอากาศ

 • ตู้เย็น

 • เครื่องทำน้ำอุ่น

 • อุปกรณ์อาบน้ำ

 • ชา กาแฟ

 • กาต้มน้ำ

24 ตรม.

ห้อง 7 ใกล้รุ่ง

สนามหญ้าด้านหน้า วิวแม่น้ำโขง 180 องศา

ขนาด 1 ห้องนอน 1ห้องน้ำ พร้อมระเบียง

เตียงเดี่ยวขนาด 6 ฟุต

สำหรับพักผู้ใหญ่  2 ท่าน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก:

 • พร้อมอาหารเช้า

 • WIFI

 • SMART TV

 • เครื่องปรับอากาศ

 • ตู้เย็น

 • เครื่องทำน้ำอุ่น

 • อุปกรณ์อาบน้ำ

 • ชา กาแฟ

 • กาต้มน้ำ

24 ตรม.

ห้อง 8 สายฝน

เป็นห้องพักเรือนไม้ประยุกต์ วิวสวน ลานเอนกประสงค์ด้านหน้า , วิวแม่น้ำโขง 180 องศา

ขนาด 1 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ

เตียง 6 ฟุต1 เตียง, เตียง 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต 5 ที่นอน

สำหรับพักผู้ใหญ่  6 ท่าน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก:

 • พร้อมอาหารเช้า

 • WIFI

 • SMART TV

 • เครื่องปรับอากาศ

 • ตู้เย็น

 • เครื่องทำน้ำอุ่น

 • อุปกรณ์อาบน้ำ

 • ชา กาแฟ

 • กาต้มน้ำ

40 ตรม.

ห้อง 9 สายลม

เป็นห้องพักเรือนไม้ประยุกต์ วิวสวน ลานเอนกประสงค์ด้านหน้า , วิวแม่น้ำโขง 180 องศา

ขนาด 1 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ

เตียง 6 ฟุต1 เตียง, เตียง 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต 5 ที่นอน

สำหรับพักผู้ใหญ่  6 ท่าน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก:

 • พร้อมอาหารเช้า

 • WIFI

 • SMART TV

 • เครื่องปรับอากาศ

 • ตู้เย็น

 • เครื่องทำน้ำอุ่น

 • อุปกรณ์อาบน้ำ

 • ชา กาแฟ

 • กาต้มน้ำ

40 ตรม.

24 ตรม.

ห้อง 10 ไกลกังวล

วิวสวนมีลานอเนกประสงค์วงกลมด้านหน้า,วิวแม่น้ำโขง 45 องศา

ขนาด 1 ห้องนอน 1ห้องน้ำ 1 ชั้นลอย ทรงนอร์ดิก

เตียงเดี่ยว ขนาด 6 ฟุต จำนวน 1 เตียง,ที่นอนชั้นลอย ขนาด 3.5 ฟุต 1 ที่นอน

สำหรับพักผู้ใหญ่  3 ท่าน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก:

 • พร้อมอาหารเช้า

 • WIFI

 • SMART TV

 • เครื่องปรับอากาศ

 • ตู้เย็น

 • เครื่องทำน้ำอุ่น

 • อุปกรณ์อาบน้ำ

 • ชา กาแฟ

 • กาต้มน้ำ

24 ตรม.

ห้อง 11 ชะตาชีวิต

วิวสวนมีลานอเนกประสงค์วงกลมด้านหน้า,วิวแม่น้ำโขง 45 องศา

ขนาด 1 ห้องนอน 1ห้องน้ำ 1 ชั้นลอย ทรงนอร์ดิก

เตียงเดี่ยว ขนาด 6 ฟุต จำนวน 1 เตียง,ที่นอนชั้นลอย ขนาด 3.5 ฟุต 1 ที่นอน

สำหรับพักผู้ใหญ่  3 ท่าน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก:

 • พร้อมอาหารเช้า

 • WIFI

 • SMART TV

 • เครื่องปรับอากาศ

 • ตู้เย็น

 • เครื่องทำน้ำอุ่น

 • อุปกรณ์อาบน้ำ

 • ชา กาแฟ

 • กาต้มน้ำ

24 ตรม.

ห้อง 12 พรปีใหม่

วิวสวนมีลานอเนกประสงค์วงกลมด้านหน้า,วิวแม่น้ำโขง 45 องศา

ขนาด 1 ห้องนอน 1ห้องน้ำ 1 ชั้นลอย ทรงนอร์ดิก

เตียงเดี่ยว ขนาด 6 ฟุต จำนวน 1 เตียง,ที่นอนชั้นลอย ขนาด 3.5 ฟุต 1 ที่นอน

สำหรับพักผู้ใหญ่  3 ท่าน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก:

 • พร้อมอาหารเช้า

 • WIFI

 • SMART TV

 • เครื่องปรับอากาศ

 • ตู้เย็น

 • เครื่องทำน้ำอุ่น

 • อุปกรณ์อาบน้ำ

 • ชา กาแฟ

 • กาต้มน้ำ

bottom of page